Gelir Takip Otomasyonu

Tüm gelirlerin tahakkuku ve tahsilatı. Tek sicil sistemi. Detaylı sicil girişi. Kullanımı kolay tahsilat ekran Tahsilât ekranından çıkmadan başka bir mükellefin tahsilatına geçiş. Mükellefin tüm ödenmiş tahakkuklarını izleme Mükellefin hesap ekstresi dökümü Çeşitli Gelirler için kullanışı kolay farklı tahsilat ekranı Ödeyen veya Ödenmeyen gelirlerin takibi Otomatik gecikme cezası hesaplama Detaylı Sicil Defteri