Evrak Kayıt Otomasyonu

Evrak Kayıt Otomasyonu gelen giden evrak kayıtlarının takip edildiği bir program olup aynı zamanda evrakların taranıp program ortamına aktarılmasında sağlamaktadır.